รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
446 ม.8   ตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
เบอร์โทรศัพท์ 088-5975121 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :