รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทนงศักดิ์ หวานกระโทก (ต้อ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 3
อีเมล์ : nongtanwhan@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2559,14:56 น.   หมายเลขไอพี : 61.19.123.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล