ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,13:23  อ่าน 481 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,13:23   อ่าน 481 ครั้ง