ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 08/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 65683
Page Views 111250
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


      1.  พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      2.  ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

      3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน